Crescendo werkt mee aan dankmis O.L.S.

Zoals gebruikelijk wordt er op de zaterdagavond voor het OLS een katholieke eucharistieviering gehouden.
De dienst zal in het teken van dankbaarheid staan.
Deze Heilige Mis wordt gevierd in de dekenale kerk St. Dionysius in Schinnen, Het wordt een 4-heren dienst:
De hoofd-celebrant is Mgr. René Maessen, tevens Diocesaan Administrator van het Bisdom Roermond.
De celebranten zijn: Pastoor-deken Ed Smeets, Deken van het Dekenaat Venray en tevens Moderator van de OLS Federatie.
Pastoor- deken Jack Honings van Schinnen en Kapelaan Ben Gorissen, lid pastoraal team Schinnen.
De liturgische gezangen worden verzorgd door het gemengd koor Crescendo uit Doenrade.
Daarnaast wordt de mis opgeluisterd door een optreden van een gecombineerd drumband-jachthoornkorps, samengesteld uit muzikanten van de 9 schutterijen van Beekdaelen, o.l.v Paul Roberts.

De 9 schutterijen van Beekdaelen zijn dankbaar dat zij het OLS mogen organiseren;
dankbaar voor het feit dat zij zo een belangrijk stuk Limburgs cultureel erfgoed hebben mogen redden:
dankbaar dat hun motto “Saame veur ´t OLS” zo´n grote weerklank heeft gekregen:
dankbaar voor de grote steun van overheden, ondernemers, publiek en alle schuttersvrienden;
en vooral dankbaar dat het daadwerkelijk gelukt is om met grote aantallen vrijwilligers in een korte tijd een traditioneel schuttersfeest te organiseren vol saamhorigheid, broederschap, vriendschap en gemeenschapszin.
De Awwe Limburger leeft als nooit tevoren! 

De Heilige Mis begint om 18.00 uur in de dekenale kerk St. Dionysius in Schinnen,
Deken Keulenplein 2a, 6365 BJ Schinnen.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.