Gemengd Koor Crescendo: 75 jaar Vocale Glans!

Gemengd Koor Crescendo:  75 jaar Vocale Glans!

In 2022 bestaat ons mooie koor 75 jaar.
Dat is een mijlpaal om uitgebreid bij stil te staan.
Medio augustus 2020 is een stuurgroep gestart die de regie voert over de jubileumactiviteiten van ons koor en ondanks de beperking van de afgelopen periode is er toch al een stevig fundament gelegd.
Vanaf nu werken we aan de uitwerking van onze plannen.
Het is in ieder geval de bedoeling dat de jarige niet alleen zijn leden, maar de hele Beekdaeler gemeenschap gaat trakteren.

Het feestprogramma gaat verdeeld worden over het hele jaar 2022:

Zondag 9 januari 11:00 uur: De kick-off van ons jubileumjaar.
De leden en hun partner worden uitgenodigd voor een uitgebreide brunch om 11.00 uur, in gasterie Dobbelsteyn.
Deze brunch is samengesteld door de dames van de stuurgroep “75 jaar vocale glans” en Erik Cremers en wordt u aangeboden door Gasterie Dobbelsteyn en een sponsor.
Tijdens deze brunch zal het verdere jubileumprogramma nader worden toegelicht en kunnen er vragen gesteld worden.
Ook zullen er foto’s getoond worden van vroegere bonte avonden, revues en/of concerten uit 75 jaar Crescendo.

Zondag 15 mei 13:30 uur: Receptie en huldiging van de jubilarissen.
Voor deze receptie zullen (oud)leden, familie, vrienden, relaties en de inwoners van Doenrade worden uitgenodigd.
Parallel aan deze receptie zal er, in een aparte ruimte, een fototentoonstelling gehouden worden met foto’s, oorkondes, juryrapporten en krantenartikelen uit 75 jaar vocale glans.
Tevens zal op die dag het jubileumboek “Crescendo 75 jaar vocale glans” gepresenteerd worden door de auteurs.

Zondag 12 juni 10:00 uur: Eucharistieviering t.g.v. ons jubileum.
De jubileum mis van Gemengd Koor Crescendo vindt plaats in de St. Jozefkerk te Doenrade.
Aansluitend wordt er in gasterie Dobbelsteyn een tentoonstelling en prijsuitreiking van het kunstenaarsproject plaatsvinden:
Een kunstwedstrijd met een hoofdprijs van 1000 euro.
Ook zullen, bij voldoende animo, de basisscholen in de gemeente Beekdaelen een muzikaal programma uitvoeren.

Zaterdag 16 juli: Ledendag.
De dames van de stuurgroep “75 jaar vocale glans” zijn met enkele leden bezig aan de organisatie van een Ledendag, voor de leden van Gemengd Koor Crescendo en hun partners. Tijdens dit evenement wordt tevens een lunch aangeboden.

Zondag 2 oktober 16:00 uur: Galaconcert in de kerk van Spaubeek.
Dit concert bestaat voor de pauze uit een klassiek repertoire met koor, solisten en instrumentalisten en na de pauze uit lichte muziek met koor, ensemble, solisten en bijpassende muzikale begeleiding.

Zondag 20 november 16:00 uur: Galaconcert in de kerk van Schinnen.
Het programma zal dezelfde opzet hebben als in Spaubeek.
Na beide galaconcerten is er een nazit in Gasterie Dobbelsteyn met vrienden en familie, waarbij een broodje verkrijgbaar is.

Zondag 16 oktober: Korentreffen.
De stuurgroep “75 jaar vocale glans” heeft alle profane koren uit de gemeente Beekdaelen uitgenodigd voor een korentreffen.
Hierbij zal Gemengd Koor Crescendo uiteraard ook acte-de-presence geven.
Dit korentreffen onder het motto “koren luisteren naar koren” moet nog verder uitgewerkt worden, afhankelijk van het aantal koren dat gevolg geeft aan onze uitnodiging.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.