Nieuwsbrief

Home / Nieuwsbrief

Beste Koorvrienden,
Na ons mooie concert in het Parkstad Limburg Theater in Kerkrade gaan we ons nu richten op het project Musical Highlights.
We gaan met 42 gastzangers, 9 heren en 33 dames, repeteren aan negen musical nummers die we op 2 april gaan uitvoeren bij gasterie Dobbelsteyn.
Het concert begint op 2 april om 16.00 uur.
Laten we onze gastzangers een warm welkom geven. Misschien dat we dan nog enkele leden aan dit project overhouden.

Op zondag 18 juni vindt in Doenrade de sacramentsprocessie plaats.
Het bestuur heeft de onvrede over de gang van zaken bij de laatste processie kenbaar gemaakt aan het parochiecomité Doenrade. Dit heeft geleid tot een gesprek met een afgevaardigde van dit comité. Zij hadden begrip voor onze kritiek en zijn hier ook mee aan de slag gegaan.
Zo zal de route in de toekomst beduidend korter zijn dan de afgelopen keer.
Er wordt gezocht naar een oplossing voor de begeleidende marsmuziek, met een processietempo. En er wordt gewerkt aan motivatie van inwoners en verenigingen uit Doenrade om aan de mis en de processie deel te nemen.
Dit jaar zal er een alternatief zijn voor de processie, met indien het weer het toelaat, een openlucht mis. Wij denken dat we hier wel aan kunnen meewerken.

Op dinsdag 11 juli is de laatste repetitie voor de vakantie.
In navolging van het succes van de open repetitie van vorig jaar, in het parkje achter de kerk, willen we dit jaar een zelfde open repetitie houden.
We zullen jullie weer vragen om te bakken voor Crescendo en verder maken we er een gezellige avond van.
Bij slecht weer wijken we uit naar de gasterie.

Aangezien we de laatste repetitie weer een open repetitie houden, vervalt de jaarlijkse barbecue.
Hiervoor willen we wel een andere activiteit opstarten direct na de zomervakantie: een familiemiddag.
Marij Schoonen gaat dit evenement coördineren. Wij zoeken ook vrijwilligers onder de leden die hier aan willen meewerken.
Geef je op bij Marij.

Nu we toch over vrijwilligers hebben. De muziekcommissie zoekt een bas of bariton om de gelederen te versterken. Alle stemmen zijn vertegenwoordigd, alleen geen bas of bariton. Het is ongeveer 6 keer per jaar brainstormen over het repertoire. Wie wil?

Op 1 oktober viert het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius haar 145 jarig bestaansfeest, met een concert in de Pancratiuskerk.
Het koor heeft ons gevraagd om aan dit concert mee te werken.
Verder is over dit concert nog niets bekend.

In oktober gaan we dan weer eens op concertreis. Dit jaar is de keuze gevallen op het plaatsje Baiersbronn, in de Schwarzwald.
In die plaats ligt het groepshotel Rechtmurg, een voormalig sanatorium met comfortabele kamers, gelegen in “de grootste en meest bosrijke vakantieplaats van de deelstaat Baden-Württemberg”.
Onze dirigent heeft contact met het Popchor Colors of Music uit die plaats.
We gaan er een mis verzorgen en een concert met het genoemde koor.
Verder is er al een bezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg gepland, met een rondleiding door de mooie stad, die op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staat.

Op 3 december hopen we weer het Winterklankenconcert te organiseren.
Aangezien het coronavirus onschuldig is verklaard zal dit ook wel lukken.
We hebben de bariton Marcel van Dieren voor dit concert gecontracteerd.
Het verdere programma zal in de loop van het jaar nog gestalte krijgen.

Zoals jullie op de jaarvergadering hebben gehoord heeft Ton ook al diverse ideeën voor 2024 geopperd.
Zo bestaat de gemeente Beekdaelen in 2024 vijf jaar. Ton heeft diverse muziekverenigingen uit Beekdaelen gepolst om hiervoor een evenement te organiseren.

Verder zou de, in 2019 overleden, Brunssumse componist Heinz Friesen in 2024 negentig jaar zijn geworden. Ter ere van deze verjaardag wordt er in het openluchttheater in Brunssum een concert gegeven. Ons koor is gevraagd om aan dit concert deel te nemen.
Een ander evenement in 2024 is het Internationaal Festival Vocallis. Dit evenement organiseert meerdere muzikale concerten in Zuid-Limburg en aangrenzende regio’s in Duitsland en België. Ton probeert ook ons koor op het programma van dit festival te krijgen.

.